Eerste contact

Er kan telefonisch, door een mail te sturen en via het contactformulier op de website contact met mij worden opgenomen. Na een eerste telefonisch contact volgt eventueel een kennismakingsgesprek van een half uur aan huis. Indien gewenst wordt er gelijk over gegaan op een intakegesprek, eventueel samen met andere gezins- of familieleden. Wensen, knelpunten en mogelijkheden worden dan direct besproken.

Offerte & werkafspraken

Na de intake wordt een plan van aanpak en een offerte toegestuurd. Tot zes weken nadien bied ik de mogelijkheid tot coaching aan. Na akkoord en tekenen van de offerte worden verdere werkafspraken gemaakt. 

De benodigde tijd hangt af van:

  1. Het aantal doelen.
  2. De hoeveelheid spullen die men heeft.
  3. De grootte van de woning en ruimten.
  4. De overtuiging met betrekking tot spullen. 
  5. De bereidheid om spullen weg te doen en snelheid om beslissingen te nemen.

Er wordt altijd samen gewerkt, er wordt niks weggegooid zonder toestemming! Er wordt rekening gehouden met de lichamelijke- en geestelijke gezondheid en met de snelheid van informatieverwerking. De klant bepaalt het tempo, ik help bij het maken van keuzes en geef zoveel mogelijk tips die gelijk toegepast kunnen worden.

Nazorg

Nadien en tussendoor is er tijd voor overleg. Dit kan telefonisch, via email of tijdens een persoonlijk bezoek. Op verzoek wordt er verslaglegging gemaakt. Tot 6 weken nadien is e-mail coaching tijdens kantooruren af te spreken in overleg. 

Geheimhouding

Omdat ik bij mensen thuis kom of op het werk, is betrouwbaarheid en integriteit belangrijk. Er wordt vertrouwelijk met alles om gegaan in wat er wordt gezien of gehoord, geheimhouding is verzekerd.

Voor alle afspraken gelden de Algemene voorwaarden van de NBPO. Voor het verwerken van persoonsgegevens wordt een privacybeleid gehanteerd door ZieSo.