Tijd & planning 

Tijdsbesef is niet voor iedereen hetzelfde. Je merkt dat de tijd je door de vingers glipt? Of dat de dag juist langzaam voorbij gaat. Je komt tot niks en afspraken maken en plannen is lastig. Het besef van tijd verandert wanneer je ouder wordt, maar ook als je veel druk en stress ervaart. Ook bepaalde ziektes maken dat we het niet meer zo goed weten. Het hebben van structuur is dan belangrijk.

ZieSo begeleidt en adviseert bij: 

  • Structureren van dagactiviteiten.
  • Leren zorgen voor je eigen huishouding.
  • Leren werken met een agenda en planbord.
  • Taken vertalen naar concrete acties.

Resultaat is:

  • Weer grip op de tijd en taken.
  • Dat het lukt om keuzes te maken en prioriteiten te stellen.  
  • Herkennen van belangrijke en minder belangrijke taken.
  • Er blijft tijd over voor dingen die er toe doen.